ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme

Anasayfa » YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME » ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alırım ?
•Müracaatın alınması ve sözleşme yapılması (FR-SP-02 Belgelendirme Sözleşmesi),
•Denetimin planlanması (PRS-11 denetim planlama prosedürü),
•Denetimin gerçekleştirilmesi (PRS-05 sistem belgelendirme prosedürü),
•Belgelendirme komitesi kararı,
•Belgenin yayınlanması.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
Bir çevre yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi, kuruluş tarafından beyan edilen çevre politikasına ve yürürlükteki mevzuat şartlarına uyumu ifade eder.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Gelişimi
1973’de Avrupa birliği ilkeleri I. Eylem planını yayınlamışlardır (Çevreyi koruyucu önlemleri uygulamaya koymak için)
1992’de BS 7750 Standardı
1992’de Rio Deklarasyonu
1993’de ISO tarafından 14000 ailesi standartlarını geliştirmek için ISO/TC  207. Çevresel Yönetim Teknik Komitesi kurulmuştur.
1994 TS 9719 standardı (Çevre Yönetim Sistemleri – Genel Özellikler)
ilk yayın: ISO 14001-1996
1.revizyon: ISO 14001-2004
2.revizyon: ISO 14001:2015

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Faydaları
-Mevzuatlara uyum
-Çevresel performansın artırılması
-Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması
-İtibar ve pazar payının artırılması
-Verimliliğin artırılması
-Acil durumlara karşı hazırlıklı olmak
-Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
-Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
-İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması

Belge Geçerlilik Süresi: 3 Yıl
​Denetim Periyodu: En geç 12 ayda bir.