ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

Anasayfa » YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME » ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 45001:2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alırım ?
•Müracaatın alınması ve sözleşme yapılması (FR-SP-02 Belgelendirme Sözleşmesi),
•Denetimin planlanması (PRS-11 denetim planlama prosedürü),
•Denetimin gerçekleştirilmesi (PRS-05 sistem belgelendirme prosedürü),
•Belgelendirme komitesi kararı,
•Belgenin yayınlanması.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi
-Bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemi için gereklilikleri belirler
-Kuruluşun iş sağlığı ile ilgili yaralanmaları ve hastalığı önleyerek güvenli ve sağlıklı işyerleri temin etmesini sağlamasına yardımcı olur
-İSG’ yi proaktif bir şekilde geliştirerek kullanım için rehberlik sağlar
-Bir kuruluşun İSG yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

ISO 45001 ISGYS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gelişimi
BSI (British Standards Institute) tarafından hazırlanmıştır,
İlk defa OHSAS 18001:1999 tarihinde BSI tarafından yayınlanmıştır,
TSE tarafından Türkçeleştirilmiştir TS 18001:2001 olarak yayınlanmıştır,
İkinci versiyonu OHSAS 18001:2007 tarihinde BSI tarafından yayınlanmıştır,
TSE tarafından Türkçeleştirilmiştir TS 18001:2008 olarak yayınlanmıştır,
ISO 45001 olarak ISO tarafından mart 2018 de yayınlanmıştır.
Gönüllülük esasına dayalı bir yönetim sistemi standardı.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Faydaları
-Yasal şartlara uyum
-Kurumsal yapı
-İzlenebilirlik
-Şeffaflık
-İş kazalarında azalma
-Sürekli iyileşme
-Bilinçli çalışan
-Meslek hastalıklarında azalma
-Güvenli çalışma ortamı
-Geniş izleme

Belge Geçerlilik Süresi: 3 Yıl
Denetim Periyodu: En geç 12 ayda bir.