Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Başdenetçi Eğitim Metotları

1. Başdenetçi Eğitim Şeması
IPC SC-11-02 Specification on training Issue 2 2019

2- Eğitim Metotları
2.1 Örgün Eğitim
Eğitimci ile adayların aynı mekanda ve aynı zamanda bulunduğu, fiziksel olarak yüz yüze eğitimci tarafından gerçekleştirilen eğitimleridir.  

2.2 Online (Senkron-Eşzamanlı) Eğitim
Uzaktan (Asenkron-Eş zamanlı olmayan) Online (Senkron-Eşzamanlı) eğitim programları (zoom, teams vb.) kullanılarak, farklı mekanlardan, eş zamanlı olarak katılım sağlanarak eğitimci tarafından gerçekleştirilen eğitimlerdir.  

2.3 Uzaktan (Asenkron-Eş zamanlı Olmayan) Eğitim Uzaktan (Asenkron-Eş zamanlı olmayan) farklı zamanlarda, farklı mekanlarda bilgisayar, tablet veya akıllı telefon aracılığıyla eğitim portalına kullanıcı bilgileri ile girilerek, eğitimci olmadan gerçekleştirilen eğitimlerdir

3. Eğitim Süreleri
3.1 Örgün Baş Denetçi Eğitim Süresi
Eğitim aralar (yemek ve molalar) hariç 40 Saat/5 gün olarak gerçekleştirilmelidir. Beş gün süre ardışık olduğu gibi değişik kombinasyonlarda olabilir. Ardışık yapılmayan eğitimler maksimum bir ay içerisinde tamamlanmalıdır.

3.2 Online (Senkron-Eşzamanlı) (Senkron-Eşzamanlı) Baş Denetçi Eğitim Süresi
Eğitim aralar (yemek ve molalar) hariç 40 Saat/5 gün olarak gerçekleştirilmelidir. Beş gün süre ardışık olduğu gibi değişik kombinasyonlarda olabilir. Ardışık yapılmayan eğitimler maksimum bir ay içerisinde tamamlanmalıdır.

3.3 Uzaktan (Asenkron-Eş Zamanlı Olmayan) Baş Denetçi Eğitim Süresi
Eğitim 5 günden kısa 20 günden uzun olamamalıdır. Uzaktan (Asenkron-Eş zamanlı olmayan) eğitimlerde 40 saat süre aranmamalı, eğitim portalında bulunan tüm alıştırmalar yapılmalı, videoların izlenmeli, dokümanlar okunmalıdır.

4. Eğitim Devam Politikası
4.1 Örgün Eğitim Devam Politikası
Örgün eğitimlere %80 katılım zorunlu olmalıdır. Katılımcı mazeret bildirerek eğitimin %20’sine katılmayabilir.

4.2 Online (Senkron-Eşzamanlı) Eğitim Devam Politikası
Örgün eğitimlere %80 katılım zorunlu olmalıdır. Katılımcı mazeret bildirerek eğitimin %20’sine katılmayabilir.

4.3 Uzaktan (Asenkron-Eş Zamanlı Olmayan) Eğitim Devam Politikası
Uzaktan (Asenkron-Eş zamanlı olmayan) eğitimlerde devam süresi aranmamalı, sistem otomatik açılmalı ve eğitim süresi bittiği zaman otomatik olarak kapanmalıdır. Eğitim portalında bulunan tüm alıştırmaların yapılmalı, videolar izlenmeli, dokümanların okunmalıdır.

Zorunlu faaliyetleri yerine getiren katılımcı eğitim süresini tamamlamış kabul edilmeli, portaldan eğitime katılım kayıtları kontrol edilmelidir.

5. Eğitim Katılımcı Sayısı
5.1 Örgün Eğitim Katılımcı Sayısı
Örgün eğitimler en az dört en fazla yirmi beş katılımcı ile gerçekleştirilebilmelidir.

5.2 Online (Senkron-Eşzamanlı) Eğitim Katılımcı Sayısı
Online (Senkron-Eşzamanlı) eğitimler en az dört en fazla yirmi beş katılımcı ile gerçekleştirilebilmelidir.

5.3 Uzaktan (Asenkron-Eş Zamanlı Olmayan) Eğitim Katılımcı Sayısı
Uzaktan (Asenkron-Eş zamanlı olmayan) eğitimler bireysel olarak gerçekleştirilmelidir ve katılımcı sayısında (bir kişide olabilir, on kişide olabilir) sınırlama olmamalıdır. Her katılımcı için bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanarak giriş sağlanmalıdır.

6. Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
6.1 Örgün/Online (Senkron-Eşzamanlı) Eğitim Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Eğitim aşamasında ölçme değerlendirme eğitimi gerçekleştiren eğitici tarafından yapılmalı, eğitim sonundaki sınav eğitimi yapan eğiticiden bağımsız başka bir sınav yapıcı tarafından yapılmalıdır. Eğitimin nihai değerlendirmesi eğitimi yapan eğitici tarafından yapılmalıdır.

Eğitim sağlayıcı, katılımcıların başarı performansını eğitim aşamasındaki performansı ve eğitimin sonunda sınav ile iki aşamada değerlendirmelidir.

Katılımcının Eğitim Sonunda Sınav ile Değerlendirilmesi
Eğitim sağlayıcı, katılımcıları eğitimin son gününde sınav (100 puan üzerinden) ile değerlendirmeli, katılımcının başarılı olabilmesi için sınavdan en az 70 puan almalıdır.

Örgün/Online (Senkron-Eşzamanlı) Sınavlar Kuralları
Sınav yerinde katılımcılar, sınav için görevlendirilen kişiler (sınav görevlisi, sınav gözetmeni, vb.) dışında hiç kimse bulunmamalıdır.

Sınavı yapıcı veya varsa sınav gözetmeninin, bir katılımcının sınavında çıkar çatışmasının tespit edilmesi halinde, tarafsızlığın ve bağımsızlığın tehlikeye girmediğini güvence altına almak için sınav yapıcı değişimi yapılmalı bu mümkün değilse çıkar çatışması tespit edilen katılımcının bir sonraki sınava katılımı sağlanmalıdır.

Makul olmak kaydıyla eğitim sağlayıcı katılımının özel ihtiyaçlarını (engellilik, hastalık durumu, dil farklılığı, su, şeker kullanımı vb.) karşılamak için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

Basılı sınav materyali kapalı bir şekilde sınav alanına getirilmeli, sınav başlamadan önce katılımcıların huzurunda açılmalı, sınav materyali dağıtılıp katılımcılardan kontrol etmeleri istenmeli; eksik sayfa, hatalı basım vb. durumların olmadığından emin olunmalıdır.

Sınav görevlisi her katılımcıdan imza alıp, kimlikleri kontrol etmelidir.

Sınav görevlisi sınav ile ilgili gerekli açıklamaları yapıp sınavı başlatmalıdır.

Eğitim sağlayıcı, sınavda tanınan cevaplama süresini, sınav görevlisinin “Sınav Başlamıştır” dediği andan itibaren hesaplamalı ve katılımcılara iletmelidir.

Sınav sorularında hata tespit edilirse eğitim sağlayıcıya bildirilmeli. Eğer soru hatası katılımcılar tarafından sınav esnasında tespit edilirse “katılımcılara soruyu anladıkları şekilde cevaplandırmalarını ve sorunun değerlendirileceğini, soruda hata var ise bu sorunun tüm katılımcılar için doğru sayılacağının” açıklaması yapılmalıdır.

Sınavın herhangi bir aşamasında, kopya çekme girişimleri tespit edilirse sınav görevlisi kopya çeken personelin sınav kâğıdını alıp, sınavdan çıkartmalı ve detaylı bir biçimde raporlamalıdır.

Sınav sonunda sınav yapıcı, sınav materyallerini toplamalı, cevap kağıtlarına göre sınavları değerlendirmeli, puanlamasını yapmalı, sınavda tutmuş olduğu diğer kayıtları sınav zarfı içerisine yerleştirip eğitim sağlayıcıya teslim etmelidir.

Katılımcının Eğitim Başarı Değerlendirmesi
Katılımcılar toplam 120 puan (100 puan sınav, 20 puan eğitim performansı) üzerinden değerlendirmelidir. Katılımcıların eğitimde başarılı sayılabilmeleri için sınavdan 70 puan ve üzeri, eğitim süresince katılımcılıların performansının değerlendirilmesinden 14 puan ve üzeri olmak üzere toplamda 84 ve üzeri puan almalıdır.

6.2 Uzaktan (Asenkron-Eş Zamanlı Olmayan) Eğitim Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Eğitim sağlayıcı, eğitim aşamasında ölçme değerlendirme ve eğitim sonunda yapılan sınav ile katılımcıları değerlendirmelidir.

Katılımcının Eğitim Sonunda Sınav ile Değerlendirilmesi
Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilmeli katılımcının sınavdan başarılı olabilmesi için en az 70 puan almalıdır.

Sınav çoktan seçmeli, doğru yanlış seçimli veya kısa cevaplı sorulardan oluşmalıdır.

Soruların puanları eşit olmamalı ve puanlar sorularla ilgili bilgiler bölümünde belirtilmelidir.

Sınav sistemi belirlenen saatlerde açılmalı, katılımcı belirlenen saatte sınava başlamalıdır.

Eğitimi tamamlayan katılımcıya eğitim aldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde iki sınava girme hakkı verilmelidir.

Birinci sınava katılıp başarısız olan katılımcılara eğitimin gerçekleştirildiği yıl içerisinde ikinci bir sınav hakkı verilmelidir.

Uzaktan (Asenkron-Eş Zamanlı Olmayan) Sınav Kuralları

Uzaktan (Asenkron-Eş zamanlı olmayan) eğitim alan katılımcıların sınavları elektronik ortamda yapılmalıdır. Eğitimi tamamlayan her katılımcı eğitim başladığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde ilk sınava girme hakkına sahip olmalıdır. Katılımcı istediği bir zaman diliminde sınava katılabilmelidir.

Eğitim notlarının tamamını okuyan, videoları izleyen ve alıştırmalarının tamamını yapan katılımcılar sınava girebilmelidir.

Sınava girecek katılımcının kullandığı bilgisayar kamera ve mikrofon sistemine sahip olmalıdır. Sınav kamera ve mikrofon açıldıktan sonra yapılmalı ve sınav bitene kadar kapatılmamalıdır. Kamera veya mikrofonu kapatan katılımcı sınavdan başarısız sayılmalıdır. İnternet kesintisi vb. durumlarda katılımcı bağlantı geldiği zaman kaldığı yerden devam etmeli bağlantı olmaması durumunda sınav yenilenmelidir.

Ses ve görüntü otomatik olarak yazılım tarafından kayıt altına alınmalıdır. Sınav güvenliği açısından katılımcı sınava başlayıp sorulara geçmeden önce sınav ortamını 360 derece kamera ile çekerek güvenli olduğunu göstermelidir.

Sınav yapılan yerde katılımcı dışında hiç kimse bulunmamalı, katılımcı sınava alanına girişleri engellemek için gerekli tedbirleri almalıdır (oda kapısının kilitlenmesi gibi).  

Makul olmak kaydıyla sınav aşamasında katılımcının su, şeker, ilaç bulundurmasına izin verilmeli.

Eğer sınavda herhangi bir sorunun hatalı olduğu düşünülüyorsa katılımcıya “soruyu anladıkları şekilde cevaplandırmalarını, hatanın değerlendirileceği, soruda hata var ise tüm katılımcılar için doğru sayılacağı” açıklaması yapılmalıdır.

Sınavın herhangi bir aşamasında veya sınav sonrası kamera kayıt incelemesinde kopya çekme girişimi tespit edilirse kopya çeken katılımcı sınavdan başarısız sayılmalıdır.

(KB) Katılımcının Eğitim Başarı Değerlendirmesi
Katılımcılar toplam 120 puan (100 puan sınav, 20 puan eğitim performansı) üzerinden değerlendirmelidir. Katılımcıların eğitimde başarılı sayılabilmeleri için sınavdan en az 70 puan, eğitim süresince katılımcılıların performansının değerlendirilmesinden 14 puan toplamda da 84 puan almalıdır.

8 Sertifikalama
Eğitimin başarılı veya başarısız bir şekilde tamamlandığını gösteren sertifika katılımcıya verilmelidir.

8.1 Baş Denetçi Eğitimi Sertifikası
Katılımcının başarı durumuna göre baş denetçi eğitimi sonunda “Başarı Sertifikası” veya “Katılım Sertifikası” verilmelidir.

Başarı Sertifikası:
Eğitim sonucunda başarılı olan katılımcılara verilmelidir. Katılımcının almış olduğu eğitim ve sertifikanın izlenebilirliği www.sisbel.com sitesinden görülmelidir.

Katılım Sertifikası:
Eğitim sonucunda başarılı olamayan katılımcılara verilmelidir. Katılımcının almış olduğu eğitim ve sertifikanın izlenebilirliği www.sisbel.com sitesinden görülmelidir.

Başa dön