Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Dokümanlar

Sistem belgelendirme hizmetleri ISO 7021 serisi standartlar, Türkak rehberleri, IAF kılavuzları doğrultusunda hazırlanmış olan dokümante edilmiş bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir. Sistem Eğitim ve Belgelendirme tetkikçileri bu dokümanlar rehberliğinde denetim gerçekleştir.

Mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmetleri ISO 7024 standardı, Türkak rehberleri, IAF ve ILAC kılavuzları doğrultusunda hazırlanmış olan dokümante edilmiş bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir. Sistem Eğitim ve Belgelendirme değerlendiricileri bu dokümanlar rehberliğinde sınav gerçekleştir.

Periyodik kontrol hizmetleri ISO 7020 standardı, Türkak rehberleri, IAF ve ILAC kılavuzları doğrultusunda hazırlanmış olan dokümante edilmiş bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir. Sistem Eğitim ve Belgelendirme teknik personeli bu dokümanlar rehberliğinde sınav gerçekleştir.

IPC onaylı başdenetçi eğitimleri ISO 19011 standardı, IPC rehberleri, IAF ve ILAC kılavuzları doğrultusunda hazırlanmış olan dokümante edilmiş bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir. Sistem Eğitim ve Belgelendirme eğitimcileri bu dokümanlar rehberliğinde sınav gerçekleştir.

Belgelendirme: Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı.
Belgelendirme kuruluşu Belgelendirme hizmetini gerçekleştiren kuruluş.

Belgelendirme kapsamımız
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme
• ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme
• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme
• ISO 13485 Medikal Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme
• ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelendirme
• ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgelendirme
• ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi Belgelendirme
• ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Belgelendirme

Başa dön