Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Eğitim Sağlayıcı

Eğitim Sağlayıcılar https://training.sisbel.com

Sistem Eğitim ve Belgelendirme Ltd. Sti. (SISBEL), based at Istanbul, Turkey, joined IPC as a Full Member, May 10, 2020

Sistem Eğitim ve Belgelendirme Ltd. Sti. (SISBEL), based at Istanbul, Turkiye 10 Mayıs 2020 tarihinde IPC (International Personnel Certification Association) tam üye olarak kabul edilmiştir.

IPC tam üyeliği SISBEL’ e bir çok alanda yeni faaliyetler yapabilme olanağı vermiştir. SISBEL’ in IPC üyesi olarak sunabilbileceği faaliyetlerin ana başlıkları;
1- IPC şemalarına göre baş denetçi eğitimleri vermek
2- IPC şemalarına göre baş denetçi eğitimleri vermek isteyen kuruluşları Eğitim Salayıcı (Training Provider) olarak onaylamak.
3- IPC şemalarına göre baş denetçi sınavları ve personel belgelendirmeleri yapmak.

SISBEL örgün olarak vermiş olduğu tüm eğitimleri elektronik ortamda hem online (senkron-eşzamanlı) hemde e-eğitim (asenkron) olarak verebilmektedir. SISBEL tarafından onaylanan eğitim sağlayıcılar ve SISBEL temsilcileri bu olanaklardan yararlanabilmektedir.

Uzaktan Eğitimler
Eğitimlere erişimi kolaylaştırmak ve daha geniş müşteri kitlelerine ulaşabilmek açısından eğitimler, elektronik platformda, eş zamanlı veya eş zamanlı olamayan modüllerde gerçekleştirilmeye başlandı. Güncel olarak baştetkikçi eğitimleri online olarak sunulmaktadır.

Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimleri (Uzaktan-Online-Örgün)
– ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
– ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
– ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
– ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
– ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
– ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
– ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
– ISO 13485 Medikal Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
– ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
– ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi.


Başa dön