Sistem Eğitim ve Belgelendirme

İklim Değişikliği Nedeniyle Güncelleme

Anasayfa » İklim Değişikliği Nedeniyle Güncelleme

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 27701, ISO 200000-1 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Standartlarında İklim Değişikliği Nedeniyle Güncelleme.

Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO),  “Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu’nu” desteklemek amacıyla  İklim Değişikliğinin yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyeti üzerindeki etkisini dikkate alma ihtiyacını değerlendirerek  (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 27701, ISO 200000-1, ISO 22000, ISO 13485, ISO 50001 vb.) yönetim sistemi standardına iki yeni metin ifadesinin eklenmesine ve geliştirilmekte/revize edilmekte olan tüm yeni standartlara  da dahil edilmesine karar verdi. Yapılan eklemeler aşağıdaki iki maddeden oluşmaktadır.

4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
Kuruluş, iklim değişikliğinin ilgili bir husus olup olmadığını belirlemeli.

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
NOT İlgili tarafların iklim değişikliği ile ilgili gereksinimleri olabilir

Belgeli Kuruluşlardan Beklentiler;

Belgeli kuruluşlar, kendi yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve etkinliği kapsamında İklim Değişikliği unsurlarını ve risklerini dikkate aldıklarından emin olmalıdır.

İklim Değişikliği, diğer konularla birlikte ilgili olup olmadığı belirlenmeli, ilgili ise yönetim sistemleri standartları kapsamında, risk değerlendirmesinde değerlendirilmelidir.

Bir kuruluşun birden fazla yönetim sistemi (örneğin, Kalite Yönetimi ve Sağlık ve Güvenlik Yönetimi) işlettiği durumlarda, ilgili olduğu tespit edilirse, İklim Değişikliğinin, her yönetim sistemi standardı kapsamında değerlendirilmelidir.

Belirli iklim değişikliği yönleri ve risklerinin, ilgili yönetim sistemi kapsamından veya endüstriden bağımsız olarak genel bir doğada olabileceği, bazı durumlarda (örneğin, düzenleyici uyum veya operasyonel uyum sağlama ve kurumsal direnç ile ilgili olduğunda), diğerlerinin ise özel olarak yönetim sistemi standartlarının gereksinimlerine, belirli endüstrilere (örneğin, enerji üretimi, tarım ve balıkçılık) ve kuruluşun özelliklerine (örneğin, coğrafi konum, tedarik zinciri veya işgücü dinamikleri doğası) endeksli olacağı belirtilmektedir.

Beklenen Çalışmalar;
1- 4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması maddesindekuruluş, iklim değişikliği ile ilgili bir hususunun olup olmadığını belirleyecek.

2- 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması maddesinde ilgili tarafların iklim değişikliği ile ilgili gereksinimleri olup olmadığını belirleyecek.

3- Risk değerlendirme kapsamında iklim değişikliğine yönelik değerlendirme yapılacak.

4- İklim değişikliğine yönelik hedefler belirlenecek.

5. İklim değişikliğine yönelik gerek görülen diğer uygulamalar yapılacak.

Geçiş Takvimi:
1- Belgeli kuruluşların devam eden kontrol tetkiklerinde (gözetim veya yeniden belgelendirme) iklim değişikliğine yönelik yapılan çalışmalar denetlenecek.

2- 01.06.2024 tarihinden sonra yapılan gözetimler ve ilk belgelendirme tetkikleri güncel standarda (iklim değişikliğine yönelik revizyon) göre yapılacak.