Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sistem Eğitim ve Belgelendirme

IPC Baş Denetçi Eğitimi

Başdenetçi/Baştetkikçi eğitimlerinde uluslararası geçerlilik aranmaktadır. Çünkü uygunluk değerlendirme alanında çalışanlar sadece lokalde değil yurtdışında, kalıcı veya kısa süreli olarak çalışmalar yapabilmektedir. Bu nedenle bazı eğitimlerde insanlar almış oldukları eğitimlerin uluslararası geçerliğe sahip olmasını beklemektedir. Uluslar arası geçerliliğe sahip olan eğitimler iş hayatında insanlar önüne çıkabilecek ticari engelleri bertaraf edebilmektedir.

Verilen eğitimlerin uluslararası kabul edilebilirliğinin sağlanması için başlangıçta IRCA onaylı gerçekleştirilen eğitimler, sonraları TQNet onaylı olarak sürdürüldü. 2018 yılından itibaren eğitimler IPC üyesi eğitim sağlayıcıların onayı ile  sürdürülmektedir.

Talep edilen eğitimler genel katılıma açık veya kuruluşlara özgü olarak verildiği gibi günümüz teknolojisinin gereği olarak uzaktan eğitim olarak ta verilmektedir.

Uzaktan Eğitimler
Eğitimlere erişimi kolaylaştırmak ve daha geniş müşteri kitlelerine ulaşabilmek açısından eğitimler, elektronik platformda, eş zamanlı veya eş zamanlı olamayan modüllerde gerçekleştirilmeye başlandı. Güncel olarak baştetkikçi eğitimleri online olarak sunulmaktadır. Kısa bir süre içerisinde tüm eğitimlere uzaktan erişim sağlanması planlanmaktadır.

Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimleri
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 27701 Kişisel Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 13485 Medikal Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi.

Güncel eğitimleri görebilmek için “Eğitim Planı” linkine tıklayınız.

Başa dön