Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sistem Eğitim ve Belgelendirme

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alırım ?
•Müracaatın alınması ve sözleşme yapılması (FR-SP-02 Belgelendirme Sözleşmesi),
•Denetimin planlanması (PRS-11 denetim planlama prosedürü),
•Denetimin gerçekleştirilmesi (PRS-05 sistem belgelendirme prosedürü),
•Belgelendirme komitesi kararı,
•Belgenin yayınlanması.

ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi
Bu standart, kuruluşların karşılaştığı risklerin yönetilmesine ilişkin yönergeler sağlar. Bu yönergelerin uygulanması herhangi bir kuruluşa ve bağlamına göre özelleştirilebilir.

Bu belge, her türlü riskin yönetilmesine yönelik ortak bir yaklaşım sağlar ve sektöre veya sektöre özgü değildir.

Bu standart kuruluşun var olduğu sürece kullanılabilir ve her düzeyde karar alma da dahil olmak üzere herhangi bir etkinliğe uygulanabilir.

ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi Gelişimi
İlk Yayım: ISO 31000:2009
Revizyon 1: ISO 31000:2018

ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi Gelişimi Faydaları
-Yasal şartlara uyum
-İzlenebilirlik
-Şeffaflık
-Tehditlerin tespiti
-Risklerin belirlenmesi
-Risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması
-Bilinçli çalışan
-Geniş izleme

Belge Geçerlilik Süresi: 3 Yıl
Denetim Periyodu: En geç 12 ayda bir.

Başa dön