Sistem Eğitim ve Belgelendirme

HELAL Belgesi Nasıl Alırım ?
•Müracaatın alınması ve sözleşme yapılması (FR-SP-02 Belgelendirme Sözleşmesi),
•Denetimin planlanması (PRS-11 denetim planlama prosedürü),
•Denetimin gerçekleştirilmesi (PRS-05 sistem belgelendirme prosedürü),
•Belgelendirme komitesi kararı,
•Belgenin yayınlanması.

HELAL
Helal belgelendirmesinde temel yaklaşım, iyi hijyen uygulamaları ve İslami usullere uygun üretim ve hizmetin gerçekleştirilmesidir. Helal belgelendirmede hem ülkemizde, hem de dünya genelinde değişik yaklaşımlar uygulanmaktadır, bazı belgelendirme kuruluşları ürün belgelendirme, bazıları sistem belgelendirme yaklaşımı kullanarak belgelendirme yapmaktadır. Hepsinin ortak özelliği helal belgelendirmenin akredite olmayan belgelendirme olarak sürdürülmesidir.

SISBEL helal belgelendirme faaliyetini, ISO 22000 temelinde, İslami usullere uygunluk denetlenerek gerçekleştirilir. Helal denetimleri, denetlenen alanda atanmış ISO 22000 denetçisi ve ilgili alanda ilahiyat fakültesi akademisyenlerinden bir uzman tarafından gerçekleştirilir. Belgelendirmenin tarafsızlığını sağlamak açısından belgelendirme komitesinde denetime katılan uzman dışında ve ilgili alanda ilahiyat fakültesi akademisyenlerinden bir komite üyesi bulundurulur.

HELAL belgelendirme denetim gün sayısı, ISO 22000 denetim gün sayısı baz alınarak belirlenir. Eğer kuruluş ISO 22000 belgesine sahipse denetim gün sayısından indirim yapılır.
Belge geçerlilik süresi üç yıldır ve yılda bir defa gözetim denetimleri ile süreklilik gözlemlenir.

HELAL belgelendirme faydaları
-Güven,
-Huzur,
-Rekabet üstünlüğü,
-İmaj artışı.

ISO 9001 veya ISO 22000 Belgelendirmesi ile entegre olması tavisye edilir.

Belge Geçerlilik Süresi: 3 Yıl
Denetim Periyodu: En geç 12 ayda bir.