Sistem Eğitim ve Belgelendirme

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

Anasayfa » YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME » ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alırım ?
•Müracaatın alınması ve sözleşme yapılması  (FR-SP-02 Belgelendirme Sözleşmesi),
•Denetimin planlanması (PRS-11 denetim planlama prosedürü),
•Denetimin gerçekleştrilmesi (PRS-05 sistem belgelendirme prosedürü),
•Belgelendirme komitesi kararı,
•Belgenin yayınlanması.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Bağımsız kuruluşların ya da tarafların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi için gereksinimleri belirtir.
BGYS, bilgi varlıklarını koruyan ve ilgili taraflara güven veren yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim SistemiStandardın Gelişimi
İlk yayın BS 7799-2
1.revizyon: ISO 27001:2005
2.revizyon: ISO 27001:2013

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Faydaları
-Gizlilik,
-Erişilebilirlik,
-Bütünlük,
-Ulaşılabilirlik,
-Süreklilik,
-Pazarda rekabet,
-Müşteri güveni,
-İhalelerde üstünlük,
-Mevzuatlara uyum.

Belge Geçerlilik Süresi: 3 Yıl
​Denetim Periyodu: En geç 12 ayda bir.