Sistem Eğitim ve Belgelendirme

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

Anasayfa » YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME » OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

OHSAS 18001:2007 İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alırım ?
•Müracaatın alınması ve sözleşmenin yapılması (FR-SP-02 Belgelendirme Sözleşmesi),
•Denetimin planlanması (PRS-11 denetim planlama prosedürü),
•Denetimin gerçekleştirilmesi (PRS-05 sistem belgelendirme prosedürü),
•Belgelendirme komitesi kararı,
•Belgenin yayınlanması.

OHSAS 18001:2017 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gelişimi
BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmıştır
OHSAS 18001:1999
TS 18001:2001
OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Faydaları
-Mevzuatlara uyum,
-Güvenli çalışma ortamı,
-Çalışanların motivasyonunda artışı,
-Çalışan katılımında artış,
-İş kazalarında azalma.

Belge Geçerlilik Süresi: 3 Yıl
Denetim Periyodu: En geç 12 ayda bir.