Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Logo Kullanım Prosedürü

1 AMAÇ
Belgeli müşterilerin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemek.
2 KAPSAM
SİSBEL, TÜRKAK ve MYK Markasını kullanım kurallarını kapsar.
3 TANIMLAR
• SISBEL Logo: SİSBEL’ in tanıtmak amacıyla kullandığı stilize edilmiş bir semboldür. SISBEL logonun kullanma hakkını Türk Patent Enstitüsü’ne 15.11.2007 tarihinde yapmış olduğu marka tescil başvurusu ve 12.06.2008 tarihinde tescil kararı ile elde etmiştir.
• TÜRKAK Logosu: TÜRKAK’ ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol.
• TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.
4 UYGULAMA
4.1 Denetimlerde başarılı olmuş müşteriler SISBEL belgelendirme logosunu (SİSBEL logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markası) bu prosedür uyarınca kullanılabilirler.
4.2 SISBEL belgelendirme logosu, kırtasiye, reklam, gazete ve dergi ilanlarında web sayfalarında, tanıtım veya benzeri malzemelerde kullanabilir.
4.3 SISBEL belgelendirme logosu ürün birincil ambalajı üzerinde (taşıma veya depolama amaçlı ambalajlarda dahil olmak üzere) logolar bulunamaz ya da yönetim sistemi belgesine referans verilemez. İkinci ambalaj (koli vb.) üzerinde gerekli açıklamalarla kullanımı mümkündür. (Örn. ISO 14001:2015 belgeli firmanın tesislerinde üretilmiştir.)
4.4 Müşteri ürün ambalajında SİSBEL’ den onay alarak aşağıda belirtilen kurallar dahilinde bir ifade kullanabilir:
4.4.1 Ürün ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm olarak kabul edilir. Birlikte verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen olarak kabul edilir. Tip etiketleri ve tanımlama plakaları, ürünün parçası olarak değerlendirilir. İfade, hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima dahi etmemelidir. İfadede aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır;
• Belgelendirilmiş müşterinin tanımı (Örneğin; marka veya isim gibi),
• Yönetim sisteminin tipi (Örneğin; kalite, çevre gibi) ve uygulanan standart,
• Belgeyi düzenleyen belgelendirme kuruluşu.
Örnek: Bu ürün, kalite yönetim sistemi SİSBEL tarafından ISO 9001:2015’e göre belgelendirilmiş xxxx Ltd Şti tarafından üretilmiştir.
4.5 SISBEL belgelendirme logosu binaların veya bayrakların üzerinde ve araçlar üzerinde kesinlikle kullanılamaz.
4.6 SISBEL belgelendirme logosu, sadece belge kapsamındaki faaliyetler ve adreslerle ilgili olarak kullanılabilir. Kuruluşun belgelendirildiği kapsam içinde olmayan faaliyetler, bağlı kuruluşlar veya iştiraklerde kullanılamaz.
4.7 SISBEL belgelendirme logosu, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde SİSBEL‘ in sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.
4.8 SISBEL belgelendirme logosunun yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal hak SİSBEL’ e aittir.
4.9 Belgelendirmenin süresinin dolması, askıya alınması, geri çekilmesi veya iptali durumlarında belgeli kuruluş derhal SISBEL belgelendirme logosu kullanımını durdurur.
4.10 SISBEL belgelendirme logosu şekli, renkleri, oranları hiçbir koşulla değiştirilemez.
4.11 SISBEL belgelendirme logosu kullanım hakkı ikinci ve üçüncü tarafa devredilemez.
4.12 SISBEL belgelendirme logosunun kalibrasyon, test laboratuvarları veya muayene raporlarında kullanılmasına izin verilmez.
4.13 TÜRKAK marka boyutları ve renk ile ilgili hususlar, ilgili Akreditasyon Kurumu’nun internet sitesinde www.turkak.org.tr R10.06 (Türkak Akreditasyon Markası’nın Türkak tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar) rehberinde belirtilmiştir.
4.14 SISBEL belgelendirme logosu en boy oranı korunduğu sürece 10 mm’den daha küçük olmaması şartı ile küçültülebilir veya büyütülebilir.
4.15 Belgeli kuruluşlar, SİSBEL logosu ve TÜRKAK akreditasyon markasını birlikte kombinasyon şeklinde kullanabilirler. TÜRKAK akreditasyon logosu tek başına kullanılamaz.
4.16 SİSBEL belgelendirme logosu aşağıdaki gibidir.

Yayın Tarihi:
01.06.2008
Yeniden Yayın Tarihi:
25.11.2018
Değişiklik No/Tarihi:
03/22.07.2022
PRS-06
Başa dön