Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Ücretleri

Anasayfa » Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Ücretleri
YeterlilikSevTeorik
TL
Perf
TL
Birim Toplamı TL
12UY0069-3/02 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı3   
12UY0069-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma3100500600
12UY0069-3 / A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri3100800900
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:   1500
Sınavlı belge yenileme ücreti:   1300
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:   200
13UY0142-3/01 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)3   
13UY0142-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma3100500600
13UY0142-3 / A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri3100800900
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:   1500
Sınavlı belge yenileme ücreti:   1300
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:   200
13UY0143-3/01 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)3   
13UY0143-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma3100500600
13UY0143-3 / A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri3100800900
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:   1500
Sınavlı belge yenileme ücreti:   1300
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:   200
15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü3   
15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri380*80
15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme380530610
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:   690
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:   200
Sınavlı belge yenileme ücreti:   530
14UY0202-3/00 NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3 Rev 003   
14UY0202-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri380120200
14UY0202-3/A2 Tezgâh, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak380190270
14UY0202-3/A3 Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek380200280
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:   750
Sınavlı belge yenileme ücreti:   510
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:   200
10UY0002-3/03 Makine Bakımcı Seviye 3- Revizyon 3    
10UY0002-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Ve Kalite Birimi3100**100
10UY0002-3/B1 Önleyici Bakım Yeterlilik Birimi3100600700
10UY0002-3/B2 Düzenleyici Bakım Yeterlilik Birimi3100540640
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:   740
Sınavlı belge yenileme ücreti:   540
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:   200
Yeterlilik için maximum ücret bedeli:   1440
10UY0002-3/03 Makine Bakımcı Seviye 4- Revizyon 3    
10UY0002-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Ve Kalite Birimi4100**100
10UY0002-4/B1 Önleyici Bakım Yeterlilik Birimi4100600700
10UY0002-4/B2 Düzenleyici Bakım Yeterlilik Birimi4100540640
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:   740
Sınavlı belge yenileme ücreti:   540
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:   200
Yeterlilik için maximum ücret bedeli:   1440
11UY0010-3/03 Çelik Kaynakçısı Revizyon 03    
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği3120**120
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)380670750
11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)380670750
11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı)380670750
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)380670750
11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)380670750
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:   870
Sınavlı belge yenileme ücreti:   670
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:   200
Yeterlilik için maximum ücret bedeli:   3870

GENEL KURALLAR
1.Sınav ücretlerine KDV dâhildir.
Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.
Sınav ücretleri yatırılırken adayın Adı Soyadı , TC Kimlik numarası ve sınava gireceği yeterlilik adı dekontun açıklama bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.
Sınav ve Belge ücretleri SİSTEM EĞİTİM VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. Yapı Kredi Bankası Üsküdar Şubesi TR140006701000000054157080 İBAN numaralı hesaba yatırılacaktır.
Sınav ve belgelendirme konularında detaylı bilgi almak için http://www.sisbel.com adresinden sitemizi ziyaret ediniz.
BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR
Belge masraf karşılığı sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir.
Belge Masrafı: 200 TL dir ve tüm seviyelerdeki ulusal yeterliliklerde ilk belge basımı için belirlenen ücreti ifade etmektedir.
Belge Yenileme Masrafı: 100 TL’dir ve sınavlı ya da sınavsız belge yenileme sonucunda belge basım için belirlenen ücreti ifade etmektedir.
Tekrar Belge Basım Masrafı: 100 TL’ dir veyabancı dilde ikinci belge basımı, belge geçerlilik süresi içerisinde kayıp, yıpranma, kişisel bilgilerde değişiklik gibi nedenlerden dolayı ikinci kez belge basımı için belirlenen ücreti ifade etmektedir. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK), tekrar belge basım işlemi için bu ücret kadar işlem bedeli talep edebilir.
BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDAKİ MESLEKLERDE SINAV ÜCRETİNİN KARŞILANMASINA İLİŞKİN KURALLAR
Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav ve belge ücretleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ve her yıl güncellenen üst limitler dahilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatında belirlenmiştir.
ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR
Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.
Başvuru ücretini yatırdıktan sonra sınav gününden en geç 3 (üç) gün öncesine kadar sınava katılamayacağını yazılı olarak bildirmeyen adaya ücret iadesi yapılmaz.
Sınav ücretini ödeyip başvuru yaptığı halde sınava katılamayan veya katıldıkları ilk sınavın bir veya birden çok biriminde başarısız olan adaylar, katılamadıkları veya katıldıkları halde başarısız oldukları ilgili yeterlilik birimleri için ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde, ilave sınav ücreti ödemeden 2 (iki) sınava katılabilirler.
İNDİRİMLER
Herhangi bir indirim uygulanmamaktadır