Mesleki Yeterlilik (MYK) Sınav ve Belgelendirme-

Anasayfa » Mesleki Yeterlilik (MYK) Sınav ve Belgelendirme-

1- Hangi Mesleklerde Mesleki Yeterlilik (MYK) Belgesi Verilecek?
5544 sayılı MYK Kanunun 2. Maddesinde belirtildiği üzere tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler MYK Kanunu’nun kapsamı dışında kalmaktadır. Bunların haricindeki bütün mesleklere ilişkin yeterliliklerde MYK belgelerinin verilmesi zaman içinde söz konusu olacaktır. Ancak belgelendirme süreci iş piyasasının öncelikleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sınav ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirdikleri mesleklerde belgelendirme yapılabilmekte olup bu mesleklerin sayısı sistemin yaygınlaşmasına paralel olarak artacaktır.

2-Hangi mesleklerde (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunludur? 5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır. 

3-Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi dışında hangi belgeler geçerlidir?
– 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş ustalık belgeleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okullarından alınmış ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş diplomalar (meslek lisesi, ön lisans veya lisans)
– Belge alma zorunluluğu getirilmiş mesleklerde çalışma şartını karşılayan diploma ve ustalık belgelerinin bölüm, alan ve dal bilgilerine muafiyet tablosuna bakılarak karar verilir.

4-Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde belge almazsam ne olur?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışan tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 950 TL idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

5-Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde belge almak isteyenlere teşvik var mı?
Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dâhilinde sınav ücretlerinin tamamı ile belge masraf karşılıklarının tamamı 2019 yılının sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

6-Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği eğitimler ve eğitim belgeleri geçersiz mi oldu?
Hayır, eğitim ihtiyacı olan kişiler eğitim almaya devam etmektedir. Ustalık belgesi ve diploma dışındaki belgeler 5544 sayılı Kanun gereği çalışma şartını karşılamadığı için kalfalık belgesi, katılım belgesi, geçici ustalık belgesi, vb. sahiplerinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik (MYK) Sınav ve Belgelendirme Kapsamımız
12UY0069-3/02 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
13UY0142-3/01 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
13UY0143-3/01 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü
14UY0202-3/00 NC/CNC Tezgah İşçisi
10UY0002-3/02 Makine Bakımcı Seviye 3- Revizyon 3
10UY0002-3/02 Makine Bakımcı Seviye 4- Revizyon 3
11UY0010-3/02 Çelik Kaynakçısı Revizyon 03
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)
11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı)
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)
11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

Aşağıdaki linke tıklayarak MYK Web sitesinden kapsamımızı görebilirsiniz. http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara&layout=kurulus_kapsam&kurId=7460

Aşağıdaki linke tıklayarak Türkak Akreditasyonumuzu ve kapsamımızı görebilirsiniz.  https://secure.turkak.org.tr/kapsam/Scope/PublicHTML/3444?sube=958&language=0