Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Tesisatlar

Tesisatlar
-Yangın Tesisat ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı
-Havalandırma ve Klima Tesisatı
-Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner
-Akümülatör, Transformatör

-Ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.
-Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri taraf?ndan yapılır.
-Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Periyodik Kontrol Raporu
Yapılan periyodik kontroller soncunda ekipmanın durumu ile ilgili olarak üç başlıkta uygunluk değerlendirmesi yapılır;
-Kullanıma uygun
-Düzeltme yapıldıktan sonra kullanılabilir
-Kullanıma uygun değil
Yapılan değerlendirme sonucunda uygunluk durumunu gösteren etiketler hazırlanarak ekipman üzerine iliştirilir.

Havalandırma Tesisatı
Klima
Menfez
Yangın Tesisatı ve Hortumlar
Yangın dolabı
Yangın söndürme tüpü

Başa dön