Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Personel Belgelendirme Logo Kullanım Prosedürü

AMAÇ
Belgelendirilen kuruluş veya kişilerin belgelendirme logosu kullanımına ilişkin kuralları belirlemekti

KAPSAM
SİSBELve akreditasyon kurumunun logo kullanım kurallarını kapsar.

TANIMLAR
SISBEL Logo: SISBEL’ in tanıtma amacı olarak kullandığı stilize edilmiş bir semboldür. Aynı zamanda marka olarak da kullanılmaktadır.

 • MYK:
  Mesleki Yeterlilik Kurumunu.
 • Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu (MYK).
 • MYK Logo:
  Kurumu tanıtmak amacıyla kullanılan sembol.
 • MYK Marka: MYK’ nın yetkilendirdiği sınav ve belgelendirme
  kuruluşları tarafından kullanılan MYK markasını ifade eder.
 • TÜRKAK Logosu: TÜRKAK’ ın kendi ismini veya akreditasyon
  programlarını tanıtmak için kullandığı sembol.
 • TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş
  kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür.
  Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona
  konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon
  numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

UYGULAMA
SİSBEL bu doküman ekinde bulunan SISBEL logosunun kullanma hakkını Türk Patent Enstitüsü’ne 15.11.2007 tarihinde yapmış olduğu marka tescil başvurusu ve 12.06.2008 tarihinde tescil kararı ile elde etmiştir.
Belgelendirilmiş kişi veya kuruluşlar, “R10.06- Türkak Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlarda” belirlenmiş olan kurallara uygun olarak Türkak Akreditasyon Markası kullanırlar.

Personel belgelendirmesi almış kişiler, MYK Markası “Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslarda” belirlenmiş olan kurallara uygun olarak MYK markası kullanırlar.

TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm’den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde, TÜRKAK’tan elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan Marka kullanılabilir.

TÜRKAK Akreditasyon Markası, akredite SISBEL’ in statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır.

TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite edilmiş belgelendirme kuruluşunun veya belgelendirme programının markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır.

TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanılabileceği Yerler;
Kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyaller,
Web, sosyal medya v.b elektronik ortam,

Akredite uygunluk değerlendirme kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantları.
“Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir
Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, Rehberde belirtilen ve elektronik ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyuşmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası SISBEL logosundan daha ön planda olmamalıdır.
Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK’ ın Akreditasyon Markası olan antetli kağıtlar kullanılıyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş olduğu açıkça belirtilmelidir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda, örneğin “Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir” şeklinde bir ibare bulunmalıdır.
TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanılamayacağı Yerler/Durumlar;
Taşıtların üzerinde,
Binaların veya bayrakların üzerinde,
TÜRKAK’ ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde,
Akreditasyon kapsamındaki belgelendirme, deney, kalibrasyon ve muayene faaliyetleri için TÜRKAK’ ın sorumluluğu üstüne aldığını ima edecek şekilde,
Akredite muayenelerde, TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerinde
Akredite muayenelerde, ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek biçimde
TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilmelidir.
Belgelendirmenin gününün dolması, askıya alınması, geri çekilmesi veya iptali durumlarında derhal logo kullanımını durdurulmalıdır.

Başa dön