Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sınav ve Personel Belgelendirme Müracaatı

Anasayfa » Sınav ve Personel Belgelendirme Müracaatı

Personel Belgelendirme Müracaatının Alınması ve Gözden Geçirilmesi
Başvuru Sahibinin personel belgelendirmesi alabilmesi için, ilgili ulusal yeterliliklerde tanımlanan yeterlilik şartlarının karşılıyor olması ve şartları sağladığına dair kanıtları SISBEL’ e sunması gerekmektedir.

Personel belgelendirme başvuru ön şartları, “Personel Belgelendirme Müracaat Formu”, “Personel Belgelendirme Fiyat Listesi”, ile birlikte “Personel Belgelendirme Sözleşmesi”, belgelendirme süreçleri www.sisbel.com adresinden kamuya açık bir biçimde deklare edilir. İhtiyaç duyulursa başvurunun alınması ile ilgili broşürler hazırlanarak kullanım için hazır bulundurulur.

Müracaatlar, yüz yüze, e-posta ile veya saha ziyaretleri ile müşteri mahallinde alınabilir. Müracaat her nasıl alınırsa alınsın sınav öncesi, Başvuru Sahibinden müracaatları ile ilgili belge, bilgi ve “Müracaat Formları” na ıslak imza alınır. Islak imzası olmayan veya belge bilgisi eksik olan personel sınava alınmaz, eksikleri tamamlamaları durumunda kesin müracaatı kabul edilir ve sınava alınır.

Personel belgelendirme müracaat evrakları;
-Nüfus Cüzdanı/ Pasaport Fotokopisi / Ehliyet Fotokopisi
-Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont
-Eğitim katılım belgesi (Ön koşul ise)
-SGK girişi, ön koşul ise SGK dökümü
-Sağlık raporu (yapacakları işe uygun olduklarını belirten)-İskele kurulum elemanı için

Kurumsal müracaatların alınması; işverenleri tarafından sınav başvuruları topluca yapılan Müracaatlar için, işveren müracaat konusunda bilgilendirilir, “Tek Nokta Başvuru Formu” e-mail gönderilir, bireysel müracaattaki tüm müracaat evrakları istenir, söz konusu evrakları topluca SISBEL’ e elden iletilebilir veya kargolanabilir veya SISBEL tarafından teslim alınması ile başvuru gerçekleştirilir.

Müracaat aşamasında ücretler banka yoluyla alınır, ödemesini tamamlanmayan Müracaat Sahipleri sınava alınmaz. Müracaat işlemi tamamlanan Başvuru Sahibinin dosyası sınav planlaması için Belgelendirme Müdürüne gönderilir.

Başvuru sahiplerinin, bir engel durumuna bağlı olarak özel bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyulması söz konusu ise, bu hususlar başvuru formunda mutlaka belirtilir. İlgili engel durumunun belgelendirme kapsamında belirtilen şartlarına göre belgelendirmeye engel teşkil edip etmediği Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilir. Söz konusu özel durumun belgelendirmeye engel teşkil etmemesi durumunda, sınav organizasyonlarında engelli Müracaat Sahipleri için gerekli düzenleme yapılır.

Aşağıdaki iletişim formu ile talep ettiğiniz MYK Belgelendirmesini yazıp bize iletmeniz durumunda, detay bilgi için size ulaşım sağlanacaktır.