Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Tarafsızlık Taahhüdümüz

• SİSBEL personeline, denetçilerine, muayene personeline, sınav görevlisine, karar vericisine, sınav gözetmenine, eğitimcilerine, uzmanlarına, komite, komisyon üyelerine herhangi bir sebeple baskı yapmaz.
• Mali çıkarlarımızın tarafsızlık ve bağımsızlığımız üzerinde olumsuz baskısını engellemek için ihtiyaç duyulan finansal kaynaklar üst yönetim tarafından sağlanır ve sürdürülen uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile mali çıkar baskısının oluşumu engellenir.
• Sistem belgelendirme, belgenin askıya alınması, belgenin geri çekilmesi, belgenin devamı, süre uzatımı, kapsam daraltma, kapsam genişletme, yeniden belgelendirme kararlarının verilmesi SİSBEL’ e aittir. SİSBEL belgelendirme ile ilgili kararları hiçbir şekilde dış kaynaklı hale getirmez ve ikinci, üçüncü taraflara devretmez.
• Personel belgelendirme, belgenin askıya alınması, belgenin geri çekilmesi, belgenin devamı, süre uzatımı, kapsam daraltma, kapsam genişletme, yeniden belgelendirme kararlarının verilmesi SİSBEL’ e aittir. SİSBEL personel belgelendirme ile ilgili kararları hiçbir şekilde dış kaynaklı hale getirmez ve ikinci, üçüncü taraflara devretmez.
• Muayene sonucu verilecek uygunluk veya uygunsuzluk kararı SİSBEL’ e aittir. SİSBEL muayene ile ilgili kararları hiçbir şekilde dış kaynaklı hale getirmez ve ikinci, üçüncü taraflara devretmez.
• SİSBEL’ in ortakları, iç ve dış kaynaklı personeli, uygunluk değerlendiricileri her hangi bir siyasi, ticari, şantaj, tehdit vb. baskılardan etkilenerek karar vermez.
• SİSBEL’ in ortakları ve tam zamanlı çalışanları faaliyet göstermiş olduğu hizmetlerle ilgili danışmanlık hizmeti sunmaz.
• SİSBEL verdiği eğitimlerde katılımcılara ve kuruluşlara danışmanlık anlamına gelecek yaklaşımlar sergilemez, sadece verdiği eğitimlerle ilgili gereksinimleri anlatır.
• SİSBEL uygunluk değerlendiricileri yaptıkları uygunluk değerlendirmelerde danışmanlık anlamına gelecek önerilerde bulunmaz, yönlendirme yapmaz.
• SİSBEL, ortakları ve personeli ile ticari, siyasi, akraba veya arkadaşlık bağı olan ve SİSBEL’ den hizmet alan kuruluşlara uygunluk değerlendirici görevlendirmesinde özel hassasiyet gösterir. Bu durumda olan uygunluk değerlendiriciler, bağı olduğu kuruluş veya kişinin uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde ve karar sürecinde, itiraz ve şikayet komitelerinde görevlendirilmez.
• SİSBEL yönetimi ve çalışanları uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde tarafsız olunması gerektiğinin bilincinde olarak çalışır ve çıkar çatışmasını yöneterek uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin objektifliğini sağlar.
• SISBEL’ in faaliyet alanında; muayene ettiği öğeleri tasarlama, üretme, tedarik etme, kurulumunu yapma, satın alma, sahibi olma, kullanma veya bakım yapma yoktur, her hangi bir tüzel kişiliğin ufak veya büyük hissedar değildir.
• SİSBEL tarafsızlık ve bağımsızlığını değerlendirmek için risk değerlendirmesi yapar ve gerekli tedbirleri alır. SİSBEL faaliyetleri ile ilgili yeni ve değişen şartlar ortaya çıkarsa risk değerlendirmelerini günceller.
Genel Müdür
Mehmet Solak

Başa dön