Frezeci Seviye 3 Revz 00 Tadilat 01 Meslek Şartnamesi

Anasayfa » Frezeci Seviye 3 Revz 00 Tadilat 01 Meslek Şartnamesi

12UY0081-3 FREZECİ ULUSAL YETERLİLİĞİ
1 YETERLİLİĞİN ADI FREZECİ
2 REFERANS KODU 12UY0081-3
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 26.09.2012
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 AMAÇ Bu yeterlilik, frezecilerin veya bu mesleği icra etmek isteyenlerin; freze tezgahı ile talaşlı üretim teknik ve yöntemlerini kullanarak, kesici takım ve iş parçalarını çeşitli ekipmanlarla tezgaha bağlama, istenilen şekil, profil ve toleransa göre işleme bilgi ve becerilerini, üretimi tamamlanan iş parçalarının kontrol ve sevklerini gerçekleştirme yeterliliklerinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca talaşlı imalat uygulamaları sırasında uygulayacakları iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite yönetim sistemleri yeterliliklerinin kanıtlanmasına olanak sağlayacaktır.
6 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I
11UMS0166-3 FREZECİ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI
7 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I
8 YETERLİLİĞİN YAPISI
8-a) Zorunlu Birimler
12UY0081-3/A1 FREZELEME İŞLEMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA
12UY0081-3/A2 KALİTE YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA DONANIMI
12UY0081-3/A3 FREZECİLİK TEKNOLOJİSİ
12UY0081-3/A4 FREZELEME İŞLEMLERİ
12UY0081-3/A5 BÖLME VE DİŞLİ AÇMA İŞLEMLERİ
8-b) Seçmeli Birimler

8-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Adayların zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Adayın, bu yeterlilikten başarılı olması için yeterliliği oluşturan birimlerin tamamından başarılı olması gerekir. Birimlerin teorik ve uygulama sınavları tek bir oturumda veya ayrı ayrı uygulanabilir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI
15 BELGE YENİLEMEDE
UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

12UY0081-3/A1 Frezeleme İşlemlerinde İş Sağlığı Güvenliği Ve Çevre Koruma Yeterlilik Birimi
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Frezeleme İşlemlerinde İş Sağlığı Güvenliği Ve Çevre Koruma
2 REFERANS KODU 12UY0081-3/A1
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 26.09.2012
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
11UMS0166-3 FREZECİ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
(T1) 4 Seçenekli Çoktan Seçmeli Test Sınavı: Sınav kapsamında en az 10 adet soru sorulmalı ve soru başına en fazla 2 dakika süre verilmelidir. Sınav soruları yeterlilik biriminin tüm öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıkları, acil durum, frezecilik uygulamalarındaki riskler, çevre koruma, geri dönüşüm konularının tamamını kapsayacak şekilde seçilmelidir. Her soru eşit puanlıdır. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmalı ve adayın başarılı olabilmesi için en az 70 puan alması gerekir. Sınav yazılı ya da bilişim destekli yapılabilir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

12UY0081-3/A2 KALİTE YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA DONANIMI YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI KALİTE YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA DONANIMI
2 REFERANS KODU 12UY0081-3/A2
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 26.09.2012
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
11UMS0166-3 FREZECİ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
(T1) 4 Seçenekli Çoktan Seçmeli Test Sınavı: Sınav kapsamında en az 10 adet soru sorulmalı ve soru başına en fazla 2 dakika süre verilmelidir. Testteki çeldiriciler kalite yönetim sistemleri, çalışma donanımları, frezecilik araç gereçleri, freze tezgahı bakım onarımı konularından seçilmelidir.

Sınav soruları yeterlilik biriminin tüm öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde kalite güvence sistemleri, frezecilik işlemlerinde hata, tolerans ve spesifikasyonlar, ölçme kontrol teknikleri, tezgah ve yardımcı araçları bakım, onarım ve arızalar konularının tamamını kapsayacak şekilde seçilmelidir. Her soru eşit puanlıdır. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmalı ve adayın başarılı olabilmesi için en az 60 puan alması gerekmektedir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
12UY0081-3/A3 FREZECİLİK TEKNOLOJİSİ YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI FREZECİLİK TEKNOLOJİSİ
2 REFERANS KODU 12UY0081-3/A3
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 26.09.2012
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
11UMS0166-3 FREZECİ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
(T1) 4 Seçenekli Çoktan Seçmeli Test Sınavı: Sınav kapsamında en az 20 adet soru sorulmalı ve soru başına en fazla 2 dakika süre verilmelidir. Soru dağılımı; Freze tezgahları, yardımcı araçları, kesici takımlar, takım tutucuları, bağlama yöntemleri, ölçme ve kontrol aletleri konularından olmalıdır.
Sınav soruları yeterlilik biriminin tüm öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde seçilmelidir. Her soru eşit puanlıdır. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmalı ve adayın başarılı olabilmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir. Sınav yazılı ya da bilişim destekli görsel yapılabilir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Performansa Dayalı Sınav: Öğrenme çıktısı 3 başarım ölçütlerini kapsayacak şekilde adaydan kesici takımı ve takım tutucuyu (malafa, adaptör, redüksiyon kovanı vs.) freze tezgahına bağlaması istenir.
(P2) Performansa Dayalı Sınav: Öğrenme çıktısı 4 başarım ölçütlerini kapsayacak şekilde adaydan prizmatik şekilli iş parçasını freze tezgâh tablasına gövdeye göre paralel bağlaması istenir. Paralellik kontrolü kompratörle sağlanacaktır.
Performansa dayalı sınavlar freze tezgahı üzerinde İSG kuralları çerçevesinde gerçekleştirmesi beklenir. Sınav pratik uygulama olup simülasyon şeklinde yapılmamalıdır. Adayın performans sınavını gerçek çalışma ortamında yapması gereken zamanda bitirmesi beklenir.
Adayın, başarılı olabilmesi için performansı kontrol çizelgesine göre değerlendirilir. Adayın P1 ve P2 sınavlarına göre oluşturulmuş kontrol çizelgelerinde yer alan her adımdan başarılı olması gerekmektedir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Adayın her iki sınavdan da başarılı olması beklenmektedir. Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. 1 yıldan fazla ara verilirse her iki bölümden tekrar sınava girilir.

12UY0081-3/A4 FREZELEME İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI FREZELEME İŞLEMLERİ
2 REFERANS KODU 12UY0081-3/A4
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 26.09.2012
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
Frezeci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0166-3
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Performansa Dayalı Sınav: Öğrenme çıktısı 4 başarım ölçütlerini referans alarak gerçekleştirilecek pratik uygulamada adayın diğer öğrenme çıktılarını başarı ile gerçekleştirmesi beklenir. Pratik uygulama aşağıdaki işlemlerden en az üçünü kapsamalıdır: 1-) İş parçasının en az bir yüzeyinin frezelenmesi 2-) Frezelenen yüzeye cep ya da ada frezeleme
3-) Frezelenen yüzeye artı şeklinde düz, T ya da kırlangıçkuyruğu kanal açma
4-) Frezelenen yüzeye delik delme ve genişletme işlemleri
5-) Köşe kavis ya da açılı frezeleme
Seçilecek malzeme iş piyasasında kullanılan malzeme olmalıdır. Sınav pratik uygulama olup simülasyon şeklinde yapılmamalıdır. Adayın performans sınavını gerçek çalışma ortamında yapması gereken zamanda bitirmesi beklenir.
Adayın, başarılı olabilmesi için performansı kontrol çizelgesine göre değerlendirilir. Adayın kontrol çizelgelerinde yer alan her adımdan başarılı olması gerekmektedir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

12UY0081-3/A5 BÖLME VE DİŞLİ AÇMA İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI BÖLME VE DİŞLİ AÇMA İŞLEMLERİ
2 REFERANS KODU 12UY0081-3/A5
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 26.09.2012
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
Frezeci (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 11UMS0166-4
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
(T1) 4 Seçenekli Çoktan Seçmeli Test Sınavı: Öğrenme çıktısı 1 başarım ölçütlerini kapsayacak sınav kapsamında en az 10 adet soru sorulmalı ve soru başına en fazla 2 dakika süre verilmelidir. Sınav soruları yeterlilik biriminin tüm öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde, dişli çarklar (düz dişli, helis dişli), bölme çeşitleri (çevresel, direkt, endirekt, yedirmeli, açısal, yüzeysel vs.) ve hesapları olmalıdır.
Her soru eşit puanlıdır. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmalı ve adayın başarılı olabilmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Performansa Dayalı Sınav: Öğrenme çıktısı 1 ve 2 başarım ölçütlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek Pratik uygulamada hesaplamaları yapılarak ve önceden taslağı hazırlanarak verilecek iş parçası üzerine dişli çark/bölme açma işlemi gerçekleştirilmelidir.
Seçilecek malzeme iş piyasasında kullanılan malzeme olmalıdır. Sınav pratik uygulama olup simülasyon şeklinde yapılmamalıdır. Adayın performans sınavını gerçek çalışma ortamında yapması gereken zamanda bitirmesi beklenir.
Adayın, başarılı olabilmesi için performansı kontrol çizelgesine göre değerlendirilir. Adayın kontrol çizelgelerinde yer alan her adımdan başarılı olması gerekmektedir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Adayın her iki sınavdan da başarılı olması beklenmektedir. Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. 1 yıldan fazla ara verilirse her iki bölümden tekrar sınava girilir.