Sistem Eğitim ve Belgelendirme

ISO 27701:2019 KVGYS Baş Tetkikçi Eğitimi

Anasayfa » ISO 27701:2019 KVGYS Baş Tetkikçi Eğitimi

1 Baş Tetkikçi Eğitim Şeması:
(International Personel Certification Assocation) IPC SC-11-02 Specification on Training Issue (IPC Eğitim Şartnamesi)

2 Eğitim Metodu:
Eğitimler örgün, online (eş zamanlı), hibrit ve uzaktan asenkron (eş zamanlı olmayan) https://auditortraining.net/ gerçekleştirilecektir.

3 Katılımcı Profili:
– ISO 27701:2019 Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sisteminin kendi kuruluşlarında etkin olarak uygulandığının tetkikini yapmak isteyen İç tetkikçiler,
– ISO 27701:2019 Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin kurulmasını, uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak isteyen yöneticiler,
– ISO 27701:2019 Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sisteminin çalıştığı kuruluşta uygulayıcısı olmak isteyen yöneticiler,
– Profesyonel danışmanlık faaliyeti yürütmek isteyen danışmanlar,
– Tedarikçi tetkiki yapmak isteyen ikinci taraf tetkikçi adayları,
– Belgelendirme tetkikleri (üçüncü taraf tetkik) yapmak isteyen tetkikçi adayları.

4 Eğitimin Amacı:
– Belgelendirme süreçleri ve akreditasyon hakkında bilgi sahibi olmak,
– ISO 27701:2019 Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
– ISO 19011:2018 Denetim Yönetim Sistemi standardı ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
– ISO 17021 Serisi akreditasyon standartları ve rehberleri hakkında bilgi sahibi olmak,
– Tetkikçi Kişisel özellikleri ve tetkik prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,
– Denetim planlama, gerçekleştirme, raporlama hakkında bilgi sahibi olmak,
– Uygunsuzluk, uygunsuzluk boyutları tespiti hakkında bilgi sahibi olmak,
– Birinci, ikinci ve üçüncü taraf tetkikçileri yetiştirmek.

5 Eğitim İçeriği:
– Akreditasyon,
– Teriminoloji,
– ISO 27701:2019 Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı,
– ISO 27701:2019 Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi Alıştırmalar ve Vaka Çalışmaları,
– Dokümantasyon,
– Risk Değerlendirme,
– ISO 19011 Tetkik Yönetim Sistemi Standardı,
– ISO 19011 Alıştırmalar ve Vaka Çalışmaları,
– Denetim Planlama,
– Denetim Takımı Seçimi,
– Açılış, Tetkikçi ve Kapanış Toplantıları,
– Örnekleme, Kanıt Çoğaltma,
– Denetim Kayıtları
– Uygunsuzluk ve boyutlarının tespiti,
– Denetim raporlama,
– Sınav.

6 Eğitim Süresi:
– Örgün eğitim 5 gün içerisinde tamamlanmalıdır (Eğitimin ardışık devam eden 5 gün olması zorunlu değildir. 2+3 gün, 2+2+1 gün vb. olabilir.),
– Uzaktan ve hibrit eğitimler 20 gün içerisinde tamamlanmalıdır.

7 Eğitim Katılımcı Sayısı:
– Örgün ve Online (Senkron-Eşzamanlı) eğitimler en az dört en fazla yirmi beş katılımcı ile gerçekleştirilebilir.
– Uzaktan (Asenkron-Eş zamanlı olmayan) eğitimler bireysel olarak gerçekleştirilebilir ve katılımcı sayısında (bir kişide olabilir, on kişide olabilir) sınırlama yoktur.

8 Sınav:
– Katılımcılar biri eğitimin sonunda diğeri eğitimin tamamlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde olmak üzere iki sınav hakkına sahiptir.
– Sınavda başarı puanı yüz üzerinden yetmiş ve üzeridir, yetmiş puan altında alanların ikinci bir sınava girme hakkı vardır. 

9 Sertifika:
– Sınavda başarılı olan katılımcılara “Baş Tetkikçi Eğitimi Başarı Sertifikası” başarısız olanlara “Baş Tetkikçi Eğitimi Katılım Sertifikası” verilecektir.
– Eğitim sertifikasının geçerlilik süresi yoktur.