Sistem Eğitim ve Belgelendirme

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgelendirme

Anasayfa » ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alırım ?
•Müracaatın alınması ve sözleşme yapılması (FR-SP-02 Belgelendirme Sözleşmesi),
•Denetimin planlanması (PRS-11 denetim planlama prosedürü),
•Denetimin gerçekleştirilmesi (PRS-05 sistem belgelendirme prosedürü),
•Belgelendirme komitesi kararı,
•Belgenin yayınlanması.

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
-Bu standart, müşteri ve iş gereksinimlerini karşılamak için etkin olarak yönetilen, hizmet sunmak amacıyla bütünleşik proses yaklaşımının adaptasyonunu teşvik eder. Organizasyon için birçok bağlantılı faaliyetleri yönetmeyi ve görevlerin etkinliğini tanımlamayı ister.
-Kullanılan kaynakların aktivitesi ve girdilerin çıktılara dönüşümüne imkan vermek için yönetilen, bir proses olarak göz önünde bulundurulabilir.
-Hizmet yönetim prosesini yürütme ve düzenli entegrasyon ve sürekli gelişme için devam eden kontrol, daha büyük verimlilik ve faydalar sağlar.
-Devam eden proses ve faaliyetler hizmet masasında, hizmet desteğinde, hizmet tesliminde insan gerektirir ve iş takımları iyi organize ve koordine edilir. Bir de etkili ve verimli proses yerine getirmeye tahsis edilmiş araçlardır.

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı Gelişimi
İlk yayın BS 15000-1:2002
İkinci yayın ISO 20000-1:2005
Revizyon ISO 20000-1:2011
Revizyon ISO 20000-1:2018

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Faydaları
• Artan hizmet kalitesi ve daha güvenilir kurumsal destek sağlar,
• IT yeteneklerinin net olarak görülebilmesini sağlar,
• Var olan hizmetler hakkında daha net bir bilgi sağlar,
• Yeteneklerin doğru analizi ve iş tatmini ile çalışanlarınızın motive olmasını sağlar,
• Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış sağlar,
• Bilgi teknolojileri (BT) yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesini sağlar,
• Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımını sağlar,
• İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasının engellenmesini sağlar,
• Gereksiz işlerin elimine edilmesini sağlar,
• BT hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılmasını sağlar,
• Müşteri, son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin sunulmasının garantisini  sağlar,
• Hizmet sunumunda yer alan kişilerin rol ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlar,
• BT ekiplerinin memnuniyetinin artmasını sağlar,
• Geçmiş deneyimlerden öğrenmeyi sağlar,
• BT’nin müşteri ve iş kolları ile arasındaki iletişimin iyileştirilmesi, beklentilerin yönetilmesini sağlar.

Belge Geçerlilik Süresi: 3 Yıl
Denetim Periyodu: En geç 12 ayda bir.