Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sistem Belgelendirme Müracaatı

Anasayfa » Sistem Belgelendirme Müracaatı

Sistem Belgelendirme Başvurusunun Alınması Ve Gözden Geçirilmesi
Belgelendirme için gerekli olan ön şartlar;
-Kuruluş ilgili kalite yönetim sistemini en az 3 ay süre ile uyguluyor olmalı
-Belgelendirme Sözleşmesini onaylamış olmalı

“Organizasyon Bilgi Formu” ile kuruluştan belgelendirme için gerekli bilgiler tam olarak alınır ve gözden geçirilir.
Alınan bilgiler doğrultusunda “Denetim Gün Süresi Belirleme Prosedürü” ve “Denetim Gün Sayısı Listesi” ne göre denetim ve gözetim gün sayıları tespit edilir, sistem belgelendirmesi için “Belgelendirme Teklifi” hazırlanarak kuruluşa sunulur.
Kuruluş ile mutabık kalınması durumunda “Belgelendirme Sözleşmesini” imzalanır. Müşteri onayı alınıp, sözleşme ekleri tamamlanmadan denetim planlanmaz.
Belgelendirme sözleşmesi ekinde aşağıdaki evraklar talep edilir;
• Kuruluş yetkili veya yetkililerinin ıslak imzaları (her sayfa )
• Kuruluşun kaşesi (son sayfa )
• Ticaret sicil gazetesi,
• SSK bildirgesi
• Vergi levhası

Sözleşmeden sonra denetim planlaması yapılarak denetim gerçekleştirilir.

Müracaat Et…!