Sistem Eğitim ve Belgelendirme

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme

Anasayfa » YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME » ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alırım ?
•Müracaatın alınması ve sözleşme yapılması (FR-SP-02 Belgelendirme Sözleşmesi),
•Denetimin planlanması (PRS-11 denetim planlama prosedürü),
•Denetimin gerçekleştirilmesi (PRS-05 sistem belgelendirme prosedürü),
•2. aşama denetim (PRS-05 sistem belgelendirme prosedürü),
•Belgelendirme komitesi kararı,
•Belgenin yayınlanması.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi
Enerji verimliliğini arttırmak, enerji maliyetlerini ve sera gazlarının emisyonunda azaltmak amaçlanmıştır.
Kendi enerji politikasına uyduğundan emin olmak isteyen ve uyduğunu başkalarına göstermek isteyen kuruluşlar mahiyetinde bakılmaksızın bu sistemi uygulayabilirler.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Gelişimi
İlk yayın EN 16001:2009
İkinci yayın ISO 50001:2011
1.revizyon ISO 50001:2018

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Faydaları
-Yasal şartlara uyum
-Verimlilik
-Karlılık
-Sürekli iyileşme
-Bilinçli çalışan
-Enerji maliyetlerinde azalma
-Sera gazı emisyonlarında azalma

Belge Geçerlilik Süresi: 3 Yıl
Denetim Periyodu: En geç 12 ayda bir.