Sistem Eğitim ve Belgelendirme

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

Anasayfa » YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME » ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 45001 İSG yönetim sisteminin amacı
Bir İSG yönetim sisteminin amacı, İSG risk ve fırsatlarını yönetecek çerçeveyi sağlamaktır.

İSG yönetim sisteminin amacı ve beklenen çıktıları çalışanlarda çalışmaya bağlı yaralanma ve hastalıkların engellenmesi ve güvenli ve sağlıklı iş yerlerinin sağlanmasıdır. Bundan dolayı kuruluşun, tehlike ve İSG
risklerini, etkili önleyici ve koruyucu tedbirler almak suretiyle ortadan kaldırması son derece önemlidir.
İSG yönetim sistemi aracılığıyla bu tedbirler kuruluş tarafından uygulandığında, kuruluşun İSGperformansı gelişir.

Bir İSG yönetim sistemi İSG performansını arttıracak fırsatlar karşısında erken faaliyete geçebiliyorsa daha etkili ve verimli olur.

Bu dokümana uygun bir İSG yönetim sistemi kurmak, bir kuruluşa İSG risklerini yönetmek ve İSG performansını geliştirmek imkânını verir.

İSG yönetim sistemi bir kuruluşun yasal ve başka şartları
yerine getirmesine yardımcı olur.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alırım ?
•Müracaatın alınması ve sözleşme yapılması (FR-SP-02 Belgelendirme Sözleşmesi),
•Denetimin planlanması (PRS-11 denetim planlama prosedürü),
•Denetimin gerçekleştirilmesi (PRS-05 sistem belgelendirme prosedürü),
•Belgelendirme komitesi kararı,
•Belgenin yayınlanması.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi
-Bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemi için gereklilikleri belirler
-Kuruluşun iş sağlığı ile ilgili yaralanmaları ve hastalığı önleyerek güvenli ve sağlıklı işyerleri temin etmesini sağlamasına yardımcı olur
-İSG’ yi proaktif bir şekilde geliştirerek kullanım için rehberlik sağlar
-Bir kuruluşun İSG yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

ISO 45001 ISGYS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gelişimi
BSI (British Standards Institute) tarafından hazırlanmıştır,
İlk defa OHSAS 18001:1999 tarihinde BSI tarafından yayınlanmıştır,
TSE tarafından Türkçeleştirilmiştir TS 18001:2001 olarak yayınlanmıştır,
İkinci versiyonu OHSAS 18001:2007 tarihinde BSI tarafından yayınlanmıştır,
TSE tarafından Türkçeleştirilmiştir TS 18001:2008 olarak yayınlanmıştır,
ISO 45001 olarak ISO tarafından mart 2018 de yayınlanmıştır.
Gönüllülük esasına dayalı bir yönetim sistemi standardı.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Faydaları
-Yasal şartlara uyum
-Kurumsal yapı
-İzlenebilirlik
-Şeffaflık
-İş kazalarında azalma
-Sürekli iyileşme
-Bilinçli çalışan
-Meslek hastalıklarında azalma
-Güvenli çalışma ortamı
-Geniş izleme

Belge Geçerlilik Süresi: 3 Yıl
Denetim Periyodu: En geç 12 ayda bir.