Sistem Eğitim ve Belgelendirme

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

Anasayfa » YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME » ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 22000:20018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alırım ?
•Müracaatın alınması ve sözleşme yapılması (FR-SP-02 Belgelendirme Sözleşmesi),
•Denetimin planlanması (PRS-11 denetim planlama prosedürü),
•Denetimin gerçekleştirilmesi (PRS-05 sistem belgelendirme prosedürü),
•Belgelendirme komitesi kararı,
•Belgenin yayınlanması.

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Gıdanın nihai tüketiciye güvenli ulaşımını, gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına alma yeteneğini, bir gıda güvenliği yönetim sistemi planlayarak, uygulayarak, sürdürerek ve gerektiğinde güncelleyerek ürünleri kullanım amacına göre tüketici için güvenli hâle getirmeyi ve kanuni ve düzenleyici gıda güvenliği gereksinimlerine uyumu ifade eder.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Gelişimi
1963 Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) Codex Alimentarius’da HACCP prensiplerinin yayımlanması,
1985 yılında ABD Ulusal Bilim Akademisi gıda güvenliğinin sağlanması için gıda işletme tesislerinde HACCP yaklaşımının kabul edilmesinin gerektiği tavsiyesinde bulunması,
14 Haziran 1993- HACCP’ in 93/43/EEC “Gıda Maddelerinin Hijyeni” direktifi ile yasal olarak Avrupa Birliği ülkelerinin kanunlarına girişi,
1996-Avrupa’da tüm gıda endüstrisinin uygulaması gereken yasal bir zorunluluk haline getirilmesi,
16 KASIM 1997 tarihi itibarı ile Türk Gıda Kodeksi ile gıda sanayinde HACCP uygulamaları zorunlu hale getirildi,
20 Şubat 1998- Danimarka’da DS 3027/1998 HACCP standardının yayınlanması,
İlk Yayın: 1 Eylül 2005 ISO 22000:2005
Revizyon 1: Haziran 2018 ISO 22000:2018 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Faydaları
-Mevzuatlara uyum
-Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin karşılanması,
-İhracat kolaylığı,
-Ürün geri toplama riskinin azaltılması,
-Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,
-Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi,
-Çalışma ortamının iyileşmesi,
-Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması,
-Kayıplarının azaltılması.

Belge Geçerlilik Süresi: 3 Yıl
Denetim Periyodu: En geç 12 ayda bir.