Sistem Eğitim ve Belgelendirme

HİZMETLERİMİZ

Anasayfa » HİZMETLERİMİZ

Yönetim Sistemi Belgelendirme
Belgelendirme: Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı.
Belgelendirme kuruluşu Belgelendirme hizmetini gerçekleştiren kuruluş.
Belgelendirme kapsamımız
• ISO 9001 Belgelendirme
• ISO 14001 Belgelendirme
• ISO 45001 Belgelendirme
• OHSAS 18001 Belgelendirme
• ISO 22000 Belgelendirme
• ISO 27001 Belgelendirme
• ISO 50001 Belgelendirme
• ISO 13485 Belgelendirme
• ISO 10002 Belgelendirme
• ISO 20000-1 Belgelendirme
• ISO 37001 Belgelendirme
ISO 31000 Belgelendirme

Personel Belgelendirme
Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme
1- Hangi Mesleklerde Mesleki Yeterlilik (MYK) Belgesi Verilecek?
5544 sayılı MYK Kanunun 2. Maddesinde belirtildiği üzere tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler MYK Kanunu’nun kapsamı dışında kalmaktadır. Bunların haricindeki bütün mesleklere ilişkin yeterliliklerde MYK belgelerinin verilmesi zaman içinde söz konusu olacaktır. Ancak belgelendirme süreci iş piyasasının öncelikleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sınav ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirdikleri mesleklerde belgelendirme yapılabilmekte olup bu mesleklerin sayısı sistemin yaygınlaşmasına paralel olarak artacaktır.
2-Hangi mesleklerde (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunludur? 5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır. 
3-Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi dışında hangi belgeler geçerlidir?
– 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş ustalık belgeleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okullarından alınmış ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş diplomalar (meslek lisesi, ön lisans veya lisans)
– Belge alma zorunluluğu getirilmiş mesleklerde çalışma şartını karşılayan diploma ve ustalık belgelerinin bölüm, alan ve dal bilgilerine muafiyet tablosuna bakılarak karar verilir.
4-Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde belge almazsam ne olur?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışan tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 950 TL idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.
5-Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde belge almak isteyenlere teşvik var mı?
Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dâhilinde sınav ücretlerinin tamamı ile belge masraf karşılıklarının tamamı 2019 yılının sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
6-Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği eğitimler ve eğitim belgeleri geçersiz mi oldu?
Hayır, eğitim ihtiyacı olan kişiler eğitim almaya devam etmektedir. Ustalık belgesi ve diploma dışındaki belgeler 5544 sayılı Kanun gereği çalışma şartını karşılamadığı için kalfalık belgesi, katılım belgesi, geçici ustalık belgesi, vb. sahiplerinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir.
Mesleki Yeterlilik (MYK) Sınav ve Belgelendirme Kapsamımız
12UY0069-3/02 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
13UY0142-3/01 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
13UY0143-3/01 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü
14UY0202-3/00 NC/CNC Tezgah İşçisi
10UY0002-3/02 Makine Bakımcı Seviye 3- Revizyon 3
10UY0002-3/02 Makine Bakımcı Seviye 4- Revizyon 3
11UY0010-3/02 Çelik Kaynakçısı Revizyon 03
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)
11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı)
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)
11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

Periyodik Kontroller
İş ekipmanlarının periyodik kontrolü “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde” belirtilmiş olan esaslar doğrultusunda yapılır.
“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde” göre;
Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, metalurji ve malzeme mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri, elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
-Basınçlı Kaplar
Endüstriyel Otoklav
Basınçlı Hava Tankı
Kompresör Hava Tankı
Kompresör
Hidrofor
Genleşme Tankı
Hidrostatik test
Buhar Kazanı
Kalorifer Kazazı
Sıcak Su Kazanı
Ütü Kazanı
Kızgın Yağ Kazanı
Kızgın Su Kazanı
Boyler
Brülör
Buhar Pleyt Ultrasonik Cidar Kalınlık Ölçümü
Buhar Slindiri
Kaldırma İletme Ekipmanları
Gezer Köprülü Vinç
Portal Vinç
Mobil Vinç
Kule Vinç
Caraskal
Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
Asılı Erişim Donanımı
Sütunlu Çalışma Platformu
Taşıt Kaldırma Donanımı
Transpalet
Forklift
İnşaat Vinci (Cephe Asansörü)
Askılı İnşaat Vinci (Gırgır Vinç)
Çelik Halat
Atölye tip kaldıraçlar
Kanca
Sapan
Halat
Tesisatlar
Havalandırma Tesisatı
Klima
Menfez
Yangın Tesisatı ve Hortumlar
Yangın dolabı
Yangın söndürme tüpü
Tezgahlar
Torna Tezgahı
Freze Tezgahı
Vargel Tezgahı
Planya Tezgahı
Taşlama Tezgahı
Matkap Tezgahı
İnşaat Demir Bükme Makinası
İnşaat Demir Kesme Makinası
Kaynak Makinesi
Pres
NC/CNC Tezgahlar
İş Makinaları
Çekici
Çekici Dozer
Yükleyici
Kazıcı Yükleyici
Skreyper
Greyder
Forekazık
Bobcat
İskeleler
-Elektirik tesisatı
Elektrik Tesisat Kontrolü (Proje, prizler v.b)
Yalıtım Kontrolü
Topraklama kontrolü
Paratoner Kontrolü
Elektrik Pano Kontrolü
Akümülatör Kontrolü
Jeneratör Kontrolü

IPC Başdenetçi Eğitimleri
Başdenetçi/Baştetkikçi eğitimlerinde uluslararası geçerlilik aranmaktadır. Çünkü uygunluk değerlendirme alanında çalışanlar sadece lokalde değil yurtdışında, kalıcı veya kısa süreli olarak çalışmalar yapabilmektedir. Bu nedenle bazı eğitimlerde insanlar almış oldukları eğitimlerin uluslararası geçerliğe sahip olmasını beklemektedir. Uluslar arası geçerliliğe sahip olan eğitimler iş hayatında insanlar önüne çıkabilecek ticari engelleri bertaraf edebilmektedir.
Verilen eğitimlerin uluslararası kabul edilebilirliğinin sağlanması için başlangıçta IRCA onaylı gerçekleştirilen eğitimler, sonraları TQNet onaylı olarak sürdürüldü. 2018 yılından itibaren eğitimler IPC üyesi eğitim sağlayıcıların onayı ile  sürdürülmektedir.
Talep edilen eğitimler genel katılıma açık veya kuruluşlara özgü olarak verildiği gibi günümüz teknolojisinin gereği olarak uzaktan eğitim olarak ta verilmektedir.

Uzaktan Eğitimler/ e-eğitimler
Eğitimlere erişimi kolaylaştırmak ve daha geniş müşteri kitlelerine ulaşabilmek açısından eğitimler, elektronik platformda, eş zamanlı veya eş zamanlı olamayan modüllerde gerçekleştirilmeye başlandı. Güncel olarak baştetkikçi eğitimleri online olarak sunulmaktadır. Kısa bir süre içerisinde tüm eğitimlere uzaktan erişim sağlanması planlanmaktadır.

Uzaktan/ e-Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimleri
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 13485 Medikal Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi.

Online/Uzaktan/ e-Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimleri
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/ Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Başdenetçi/ Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 13485 Medikal Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi / Baştetkikçi Eğitimi,
• ISO 37001 Risk Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi
• ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Başdenetçi/Baştetkikçi Eğitimi

https://auditortraining.net
http://ipcaweb.org

Mobil Uygulama
Android mobil uygulamayı indirmek için devam eden linke tıklayınız..
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile

Apple mobil uygulamayı indirmek için devam eden linke tıklayınız..
https://apps.apple.com/tr/app/moodle/id633359593?l=tr

Güncel eğitimleri görebilmek için “Eğitim Planı” linkine tıklayınız.

IPC Eğitim Sağlayıcı Akreditasyonu