Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Basınçlı Kaplar

Anasayfa » PERİYODİK KONTROL-MUAYENE » Basınçlı Kaplar

Basınçlı Kaplar
Basınçlı ekipmanlar mevzuatlar ve ilgili standartlar doğrultusunda periyodik kontroler tabi tutulur. Bu ekipmanların azami olarak 12 ayda bir periyodik kontrolünün yenilenmesi gerekmektedir. Ekipmanlara bağlı olarak görsel ve bir takım hidrostatik basınç testlerine tabi tutularak uygunluk beyanı yapılır.

Ekipmanlar çalışır durumdayken ve tüm fonksiyonları test edilerek periyodik kontroller yapılır. Arızalı, kurulumu tamamlanmamış ve kullanım dışı olan ekipmanların periyodik kontrolü yapılmaz.

Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

Basınçlı ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

Periyodik Kontrol Raporu
Yapılan periyodik kontroller soncunda ekipmanın durumu ile ilgili olarak üç başlıkta uygunluk değerlendirmesi yapılır;
-Kullanıma uygun
-Düzeltme yapıldıktan sonra kullanılabilir
-Kullanıma uygun değil
Yapılan değerlendirme sonucunda uygunluk durumunu gösteren etiketler hazırlanarak ekipman üzerine iliştirilir.

-Endüstriyel Otoklav
-Basınçlı Hava Tankı
-Kompresör Hava Tankı
-Kompresör
-Hidrofor
-Genleşme Tankı
-Hidrostatik test
-Buhar Kazanı
-Kalorifer Kazazı
-Sıcak Su Kazanı
-Ütü Kazanı
-Kızgın Yağ Kazanı
-Kızgın Su Kazanı
-Boyler
-Brülör
-Buhar Pleyt Ultrasonik Cidar Kalınlık Ölçümü
-Buhar Slindiri